UPLOAD

  2.8K

  Yazılım Projelerinde Kanban Sistemi

  Published: January 03, 2020

  Yazılım Projelerinde Kanban Sistemi

  Comments

  Yazılım Projelerinde Kanban Sistemi

  • 1. Yazılım ProjelerindeKanban Sistemi Yazılım Projelerinde Kanban Sistemi
  • 2. Kanban İş Akışı Kanban İş Akışı Kanban ‘Board’ üzerinde görsel bir planlama aracı kullanılır. Aşamaları temsil eden kolonlarda yazılmış işler listelenir. İşler ile ilgili çalışıldıkça durumları bu kolonlar arasında yerleri değiştirilerek güncellenir. Sürekli bir iş talebi akışı var ise Kanban yöntemi kullanılabilir.
  • 3. Kanban Nedir? Kanban Nedir? Projeyi kontrol etmek için görsel bir yöntemdir. Ne zaman ve neyin üretildiğini kontrol eder. Amaç, müşterinin istediği şeyi sağlamaktır. Ürünü, müşteri talebinden hammaddelere geri çekmek için değer akışı boyunca kullanılan bir sistemdir.
  • 4. Kanban Nedir? Kanban Nedir? •Kanban, iş akışı yönetim sistemidir. •Ürün geliştirmek için kullanılan yöntemlere ek olarak Kanban uygulanması, süreçlerin akışında verimlilik artışı sağlar. •Kanbanda büyük işler parçalara ayrılması tavsiye edilir.
  • 5. Kanban Kanban •Üzerinde çalışılan işleri sınırlandır •Akışı yönetir •Kuralları açıkca ortaya koyar •Karşılıklı geri bildirim ortamı yaratır •Özünde Çeviklik ve Yalınlık bulunur. •Deneyciliğe dayanır. •Sürecin iyileştirilmesi için şeffaflığı kullanır.
  • 6. Kanban Kanban Metodunun ilkeleri artımlı şekilde gelişimi teşvik edecek şekilde dizayn edilmiştir. Tümüyle mantıklı bir şekilde tahminde bulunarak bir şeylerin değişeceğini öngörmektir.
  • 7. Kanban İşler bir akış mantığı içinde geliştirilir. Bir dar bogaz tespit edildiğinde bu dar boğaza karşı aksiyon alınır. Tekrarlamaması için iyileştirmeler yapılır. Kısa sürelerde belirlenen hedefler yoktur. Geliştirmeler sürekli olarak devam eder. İş sürekli bir akış halinde ilerler. Buradaki amaç işin pürüzsüz bir şekilde sürekli olarak akışını sağlamaktır.
  • 8. Kanban •Tahtası, birçok kişi tarafından kullanılabilir. •Kapasite uygun olduğu sürece yeni işler eklenebilir.
  • 9. Kaynak: Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/Kanban