UPLOAD

  4.9K

  Yazılım Test Standartları

  Published: October 25, 2019

  Yazılım Test IEEE 829 Standardı

  Comments

  Yazılım Test Standartları

  • 1. Yazılım Test Standartları Yazılım Test Standartları IEEE 829 Standardı
  • 2. IEEE 829 Standardı (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) IEEE 829 Standardı (Elektrik Elektronik Mühendisleri Enstitüsü) Bu standart, pratikte yazılımların çok çeşitli olduğunu, yazılımları üreten şirketlerin kullandığı metodolojilerin de çok çeşitli olduğunu göz önüne alıyor. Bu sebeple “en iyi yöntem” tanımından yerine “ucu açık” bir standart öneriyor. Şirketler, kendi metodolojilerine, yazılımlarına ve şirketlerine uygun şekilde bu standartları uygun hale getirebilecekler. “dünyanın her yerinde her türlü yazılım testi için kullanabilecek genel bir standart anlayışı”.
  • 3. Master Test Plan (MTP) Master Test Plan (MTP) Bir veya ilişkili bir kaç proje içinde yapılacak olan tüm test seviyeleri, planlaması ile birlikte yönetim şartları belirlenir.
  • 4. Level Test Plan (LTP) Level Test Plan (LTP) Test aktivitelerin kapsamı, yaklaşım, kaynaklar belirlenir. Tüm sistem bileşenleri, fonksiyonları, aktiviteler, aktivite sahipleri ve zaman planı ile olası risk durumları çıkartılır.
  • 5. Level Test Design (LTD) Level Test Design (LTD) Detaylı test caseler ve beklenen sonuçlar, kabul kriterleri belirlenir.
  • 6.  Level Test Case (LTC) Level Test Case (LTC) LTD aşamasında belirlenen test caselerinin kullanacağı veri çeşitleri belirlenir.
  • 7. Level Test Procedure (LTPr) Level Test Procedure (LTPr) Testin nasıl yürütüleceği, ön koşulları ve izlenecek adımlar belirlenir.
  • 8. Level Test Log (LTL) Level Test Log (LTL) Tamamlanan test adımları tarih sırasında kayıt edilir. Kimlerin, hangi sırada ne yaptığı ve sonuçları dokümante edilir.
  • 9. Anomaly Report (AR) Anomaly Report (AR) Test sırasında ortaya çıkan anormal durumlar bir problemi, durumu, hatayı, sorunu, ilgilenilmesi gereken bir başka konuyu, anormalliği adresler. AR hata raporu değildir, anormaliği gösterir •Beklenen sonuçlar hatalı belirlenmiş olabilir, •Test hatalı uygulanmış olabilir, •İsterler tutarlı olmayabilir. Hatanın zaman ve oluşma şartları belirlenir, sonraki çalışma için kaydedilir. Test sürecine etkisi belirtilir.
  • 10. Level Interim Test Status Report (LITSR) Level Interim Test Status Report (LITSR) Ara değerlendirme durum raporudur. İlerleyen aşamalarında plan ve caseler üzerinde yapılacak işleri belirtir.
  • 11. Level Test Report (LTR) Level Test Report (LTR) Belirli bir seviye için biten testlerle ilgili son rapordur. Yaşanan durumların değerlendirilmesi ve sonraki aşamalarda yapılması gerekenler ile ilgili bilgileri içerir.
  • 12. Master Test Report (MTR) Master Test Report (MTR) Tüm testin yönetim için hazırlanan sonuç raporudur. Testin kalitesini, yapılan testleri, sürelerini, planlama değişikliklerini Testin belirlenen kabul kritilerine uyumunu ve gerekli aksiyonları belirtir.