UPLOAD

    5K

    Audit a optimalizacia clankov na blogu | Lukas Sitar (SEO Zraz 2019)

    Published: March 04, 2019

    V Exponea som nedavno riesil prechod na novy blog a otazku co spravit so starymi clankami. Pri tejto prilezitosti som sa hlbsie zamyslel nad tym ako postupovat a teda na zaklade akych dat a faktorov spravit spravne rozhodnutie, tak aby som zo stareho obsahu vytazil maximum z pohladu SEO a samozrejme biznisu. Rad by som sa s vami podelil o novo-nadobudnute vedomosti a predstavil vam riesenie ako postupovat, ked si budete robit poriadok na blogu. Podrobne info najdete v clanku: https://www.sitar.sk/obsahove-seo-audit-blogu-optimalizacia-clankov/

    Comments

    Audit a optimalizacia clankov na blogu | Lukas Sitar (SEO Zraz 2019)

    • 1. Slide491 Vyťažte zo svojich článkov maximum! LUKÁŠ SITÁR | Február 2019 Ako optimalizovať blog [Framework] ANEB
    • 2. Exponea v skratke... Exponea v skratke... Marketingový nástroj, umožňujúci sledovať a analyzovať správanie zákazníkov a na základe toho, vytvárať personalizované multi-kanálové kampane. Primárne trhy Konkurencia
    • 3. Slide1874 1.Prečo optimalizovať blog? 2.Ako na to? 3.Najčastejšie prípady... Agenda
    • 4. Slide1859 PREČO OPTIMALIZOVAŤ? Ako optimalizovať blog (STARÉ ČLÁNKY)
    • 5. Predtým ako sa pustíte do tvorby nového obsahu... Predtým ako sa pustíte do tvorby nového obsahu... Cieľ Dôvody Zvýšiť organickú návštevnosť a konverzie Historická investícia Slabé SEO Finančne menej náročné (efektívnejšie) Zlepšiť autoritu, relevanciu a dôveryhodnosť (ART / EAT)
    • 6. Optimalizácia blogu v praxi Starý blog Analýza článkov Aktualizácia blogu NÁVŠTEVNOSŤ KONVERZIE Optimalizácia blogu v praxi Nový blog
    • 7. Ako to momentálne vyzerá u nás... Ako to momentálne vyzerá u nás... Blog – organická návštevnosť (Google Analytics) Predtým SEO
    • 8. Slide46 AKO NA TO Ako optimalizovať blog
    • 9. Proces optimalizácie blogu Proces optimalizácie blogu Faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces 1. Kategorizácia článkov 2. Analýza metrík 3. Akcia
    • 10. Faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces Faktory ovplyvňujúce rozhodovací proces Kvalita Vek článku Kvalitné spätné odkazy Iná návštevnosť Konverzie Organické impresie Organická návštevnosť Relevantnosť SEO BIZNIS
    • 11. Kategorizácia článkov Kvalitný článok Kategorizácia článkov Nízka relevancia Vysoká relevancia Nekvalitný článok Nerelevantný článok Kvalitný obsah Plytký obsah
    • 12. Optimalizácia článkov na blogu (sumarizácia) Optimalizácia článkov na blogu (sumarizácia) Zmazať článok (404) Presmerovať (301) Nechať tak Prerobiť/Aktualizovať Iná návštevnosť Konverzie Organická návštevnosť Kvalitné spätné odkazy Organické impresie Vek článku Kategorizácia článkov Analýza metrík Akcia Nekvalitný článok Nerelevantný článok Kvalitný článok
    • 13. Slide1860 3 NajČASTEJŠIE Prípady Z kategórie: NERELEVANTNé články
    • 14. Nerelevantný článok Nerelevantný článok Nerelevantné články znižujú tematickú relevantnosť blogu (autoritu)! Nízka relevancia Vysoká relevancia Nerelevantný článok Kvalitný obsah Plytký obsah Analýza metrík Kvalitné spätné odkazy Organická návštevnosť Iná návštevnosť
    • 15. Nerelevantný článok - ”čierna ovca” Nerelevantný článok - ”čierna ovca” Má článok organickú návštevnosť? Má článok kvalitné spätné odkazy? Má článok inú ako organickú návštevnosť? Nie Nie Nie Vymazať všetky interné linky! Zmazať článok (404)
    • 16. Nerelevantný článok - ”dojná koza” Nerelevantný článok - ”dojná koza” Má článok organickú návštevnosť? Má článok kvalitné spätné odkazy? Má článok inú ako organickú návštevnosť? Nie Nie Áno ! Presmerovať (301)
    • 17. Nerelevantný článok - ”pouličná mačka” Nerelevantný článok - ”pouličná mačka” alebo ! ! Má článok organickú návštevnosť? Má článok kvalitné spätné odkazy? Má článok inú ako organickú návštevnosť? Áno Áno Áno Nechať tak Generuje konverzie Negeneruje konverzie Presmerovať (301)
    • 18. Slide1861 4 NajČASTEJŠIE Prípady Z kategórie: NEKVALITNÉ články
    • 19. Nekvalitný článok Nekvalitný článok Nekvalitné články znižujú odbornosť a dôveryhodnosť blogu (autoritu)! Nízka relevancia Vysoká relevancia Nekvalitný článok Kvalitný obsah Plytký obsah Analýza metrík Kvalitné spätné odkazy Organické impresie Organická návštevnosť Iná návštevnosť
    • 20. Nekvalitný článok - ”kazič autority” Nekvalitný článok - ”kazič autority” Má článok kvalitné spätné odkazy? Má článok organickú návštevnosť? Má článok organické impresie (cieli na KW)? Má článok inú ako organickú návštevnosť? Nie Nie Nie Nie Vykuchať a vymazať (404) Vymazať všetky interné linky!
    • 21. Nekvalitný článok - ”dojná krava” Nekvalitný článok - ”dojná krava” Má článok kvalitné spätné odkazy? Má článok organickú návštevnosť? Má článok organické impresie (cieli na KW)? Má článok inú ako organickú návštevnosť? Áno Nie Nie Nie ! Prerobiť a pridať interné linky Presmerovať (301) alebo
    • 22. Nekvalitný článok - ”spiaci drak” Nekvalitný článok - ”spiaci drak” Má organické impresie (cieli na vyhľ. KW)? Má článok organickú návštevnosť? Áno Nie ! Častý prípad! (Search Console) Prerobiť (zvýšiť kvalitu) Budovať interné spätné odkazy
    • 23. Príklad z praxe Príklad z praxe exponea.com/blog/impact-artificial-intelligence-online-fashion-retail/ Search Console Pozícia: 1,5 Pozícia: 34 „fashion AI“ Google Analytics 500 50 Mesačná org. návštevnosť
    • 24. Nekvalitný článok - ”tikajúca bomba / ľahký cieľ” Nekvalitný článok - ”tikajúca bomba / ľahký cieľ” Má organické impresie (cieli na vyhľ. KW)? Má článok organickú návštevnosť? Áno Áno ! Prerobiť (zvýšiť kvalitu) Budovať interné spätné odkazy
    • 25. Slide1862 3 NajČASTEJŠIE Prípady Z Kategórie: KVALITNÉ články
    • 26. Kvalitný článok Kvalitný článok Kvalitné články zvyšujú tematickú relevantnosť, odbornosť a dôveryhodnosť blogu (autoritu) Kvalitný článok Nízka relevancia Vysoká relevancia Kvalitný obsah Plytký obsah Analýza metrík Vek článku Organické impresie Organická návštevnosť
    • 27. Kvalitný článok bez výkonu (”batoľa”) Kvalitný článok bez výkonu (”batoľa”) Je článok starší ako 6 mesiacov? Má organické impresie (cieli na vyhľ. KW)? Má článok organickú návštevnosť? Áno Nie Nie Sledovať výkon a čakať Budovať interné spätné odkazy
    • 28. Kvalitný článok bez výkonu (”nedocenená hviezda”) Kvalitný článok bez výkonu (”nedocenená hviezda”) Je článok starší ako 6 mesiacov? Má organické impresie (cieli na vyhľ. KW)? Má článok organickú návštevnosť? Áno Nie Áno ! Budovať interné (externé) spätné odkazy Skontrolovať vyhľadávací zámer
    • 29. Kvalitný článok s výkonom (”talent / plýtvač talentu”) Kvalitný článok s výkonom (”talent / plýtvač talentu”) Má organické impresie (cieli na vyhľ. KW)? Má článok organickú návštevnosť? Áno Áno Aktualizovať CTA linky Negeneruje konverzie Tešiť sa  Generuje konverzie
    • 30. Slide873 ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ bit.ly/seozraz-sitar Ako optimalizovať blog Článok