UPLOAD

  3.5K

  Web Sitesinin Android Uygulamaya Dönüştürülmesi

  Published: September 03, 2018

  Bu sunum ile istediğiniz bir web sitesini, android cihazlarda çalışacak şekilde tasarlayabileceksiniz.

  Comments

  Web Sitesinin Android Uygulamaya Dönüştürülmesi

  • 1. Slide1 PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/ 节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/ PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/ 优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/ Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.com/excel/ 资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ 字体下载:www.1ppt.com/ziti/ Mehmet AĞCA WEB SİTESİNİN ANDROID UYGULAMAYA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ
  • 2. Slide27 Bir web sitesinin android uygulama olarak cep telefonlarında çalıştırılabilmesi için seçilecek web sitesinin mobil uyumlu olarak tasarlanmış olması gerekir. GİRİŞ
  • 3. Slide2 YAPILACAKLAR 01 Web View Ekleme 02 Progress Dialog Ekleme 03 Siteyi Web View'da Gösterme 04 Hata Sayfası Tasarlama
  • 4. Slide3 Uygulamanın ana ekranına WEB view ekleyip ayarlamaların yapılması. WEB View Ekleme 01
  • 5. Slide8 01 Web View Ekleme •Uygulamaya Android Studio’da yeni bir proje açarak başlanıyor •Activity_main.xml dosyası açılıp bir adet web view ekleniyor •Layout width ve height değerleri match_parent yapılarak web view’unun ekranı tamamen kaplaması sağlanıyor •Java dosyasından WEB view’una ID verilerek ulaşılıyor
  • 6. Slide29 01 Web View Ekleme •MainActivity.java dosyası açılıp, private olarak WebView türünde global bir değişken tanımlanıyor •onCreate fonksiyonu içinde tanımlanan webView değişkenine, findViewById fonksiyonu ile XML dosyasındaki web view’unun ID’si veriliyor •webView değişkeninin getSettings fonksiyonunun içindeki setJavaScriptEnabled fonksiyonu true parametresi ile çağırılarak web view’unda Java Script kullanımını aktif hale getiriliyor
  • 7. Slide5 Uygulamaya progress dialog nesnesi ekleyeceğiz. Progress Dialog Ekleme 02
  • 8. Slide30 02 Progress Dialog Ekleme "Dialog Simgesi ile Yükleniyor" bilgi mesajının gelebilmesi için ProgressDialog türünde nesne oluşturup show fonksiyonu gerekli parametrelerle çağırılıyor. Sayfa tamamen yüklendikten sonra bu dialog ekranı kapatılmalı.
  • 9. Slide31 02 Progress Dialog Ekleme •webView nesnesi setWebViewClient fonksiyonunu yeni bir WebViewClient nesnesi ile çağırılarak onRecievedError ve onPageFinished fonksiyonları override ediliyor •Web view’una içerikler yüklenirken bir hata meydana gelirse onRecievedError fonksiyonu tetikleniyor ve webView nesnesinin destroy fonksiyonu çağrılarak nesne sonlandırılıyor •New Intent komutu ile başka bir sayfaya yönlenip ekrana hata mesajı ile bilgi veriliyor. (Örnek; internet bağlantısında sorun oluştuğunda onRecievedError fonksiyonu çalışıp ekrana hata mesajı yazarak başka bir sayfaya yönleniyor) •Destroy fonksiyonu webView’unda 404 gibi http hatalarını hiç göstermeden, oluşturulan sayfaya yönlendirmek için kullanılıyor. Yeni sayfadan tekrar geri dönmek için bir buton ve hata ile ilgili mesaj olması gerekmektedir.
  • 10. Slide40 02 Progress Dialog Ekleme •Override edilen onPageFinished fonksiyonu içinde if ile progress dialog nesnesinin çalışıp çalışmadığı kontrol ediliyor. Çalışıyorsa dismiss fonksiyonu ile dialog nesnesi sonlandırılıyor. Bu aşamada web view’una sayfanın tüm içeriği yükleniyor.
  • 11. Slide6 Herhangi bir siteyi uygulamadaki web view elementinde görüntüleme. Siteyi Web View’da Gösterme 03
  • 12. Slide32 03 Siteyi Web Viewda Gösterme webView nesnesinin loadUrl fonksiyonunu, uygulamada görmek istenen sitenin linki ile çağırılıyor.
  • 13. Slide7 Site yüklenirken meydana gelebilecek hatalarda yönlendirilecek sayfanın tasarlanması.. Hata Sayfası Tasarlama 04
  • 14. Slide33 04 Hata Sayfası Tasarlama Hata oluştuğunda yönlendirilecek sayfayı oluşturmak için yeni bir XML ve java dosyaları oluşturuluyor. XML dosyasına bir buton eklenerek ID, width, height, text ve renklendirme değerleri giriliyor. Butonun ekranı kaplamasını sağlamak için height ve width değerleri match_parent olarak tanımlanıyor.
  • 15. Slide34 04 Hata Sayfası Tasarlama •Hata ekranı sınıfı, Activity sınıfından extend komutu ile türetiliyor •onCreate ile onBackPressed fonksiyonları override ediliyor •onCreate fonksiyonu içerisinde setContentView fonksiyonu XML dosyasının ismi ile çağırılarak XML dosyası ile java dosyası yeni oluşturulan hata ekranı için birbirine bağlanmış oluyor •Button sınıfından buton nesnesi oluşturulup XML sayfasındaki buton ile bağlanıyor •Bu butonun setOnClickListener fonksiyonu yeni bir OnClickListener nesnesi ile çağırılıp onClick fonksiyonu override ediliyor •Bu fonksiyon içerisinde finish fonksiyonu çağırılarak hata sayfası kapatılıyor •Hata ekranındaki butona tıklandığında hata ekranı sonlandırılıp anasayfaya yönlendiriliyor
  • 16. Slide39 04 Hata Sayfası Tasarlama •İkinci fonksiyon olan onBackPressed içinde ise telefonun geri tuşuna basıldığında uygulamayı kapatacak kodlar yazılıyor •Hata ekranından anasayfaya exit parametresi ile yönlenerek kapatma işlemi yapılıyor
  • 17. Slide36 04 Hata Sayfası Tasarlama Son olarak kapatma işlemi için gerekli if kontrolü MainActivity içerisine eklenerek sayfanın açılışında gelen parametrelerde exit kodu olup olmadığı kontrol ediliyor. Exit kodu gelmiş ise finish fonksiyonu ile sayfa sonlandırırken, System.exit fonksiyonu ile programdan tamamen çıkılıyor. Programdan çıkış yapmak için internette birçok seçenek bulunabilir. Bu sadece yöntemlerden birisi. Android manifest dosyasına yeni sayfayı eklemeyi ve internet iznini unutmayın!
  • 18. Slide37 05 SON Uygulama yeni bir sanal cihaz oluşturarak çalıştırılabileceği gibi, usb kablosu ile de kendi cihazınıza bağlanarak denenebilir.
  • 19. Slide38 05 SON İnternet Açıkken İnternet Kapalıyken
  • 20. Slide4 PPT模板下载:www.1ppt.com/moban/ 行业PPT模板:www.1ppt.com/hangye/ 节日PPT模板:www.1ppt.com/jieri/ PPT素材下载:www.1ppt.com/sucai/ PPT背景图片:www.1ppt.com/beijing/ PPT图表下载:www.1ppt.com/tubiao/ 优秀PPT下载:www.1ppt.com/xiazai/ PPT教程: www.1ppt.com/powerpoint/ Word教程: www.1ppt.com/word/ Excel教程:www.1ppt.com/excel/ 资料下载:www.1ppt.com/ziliao/ PPT课件下载:www.1ppt.com/kejian/ 范文下载:www.1ppt.com/fanwen/ 试卷下载:www.1ppt.com/shiti/ 教案下载:www.1ppt.com/jiaoan/ 字体下载:www.1ppt.com/ziti/ https://developer.android.com/reference/android/webkit/WebView https://stackoverflow.com/questions/17719634/how-to-exit-an-android-app-using-code http://kod5.org/android-webview-kullanimi/ İletişim : mehmet.agca@yandex.com E-mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. İyi çalışmalar. Kaynaklar