UPLOAD

  Münevver Çukur

  Ankara, Turkey

  1K

  Böte Kurultayı Proje Sunumu

  Published: April 05, 2019

  Türkçe ses temelli yazma ve seslendirme programı

  Comments

  Böte Kurultayı Proje Sunumu

  • 1. Slide1
  • 2. Slide2 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ TÜRKÇE SES TEMELLİ YAZMA VE SESLENDİRME PROGRAMI Başak Erkoç Ertan Ateş Mehtap Başaran Münevver Çukur BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ
  • 3. Proje Konusu BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Proje Konusu •Görme engelli ve az gören öğrenciler için klavyeyi öğrenme ve yazma uygulaması geliştirme
  • 4. Proje amacı BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Proje amacı •Görme engelli öğrencilerin kısa sürede bilgisayar ortamında okuma ve yazmayı öğrenmelerini sağlamaktır. •Harflerin doğru seslendirmelerini, tuşların klavyedeki yerlerini öğrenmeleri amaçlanmıştır.
  • 5. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Araştırma •Proje geliştirme aşamasında Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Arş. Gör. Mehmet Salih Küçüközyiğit hoca ile görüşülmüştür.
  • 6. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ •Görme engelli öğrencilerin normal koşullarda okuma ve yazmayı 3 senelik bir süreçte öğrendikleri tespit edilmiştir. Araştırma
  • 7. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ •Bu öğrenmenin sadece kâğıt üzerinde sınırlanmaktadır. •Öğrenciler okuma ve yazmayı öğrenseler bile klavyeyi kullanmayı bilmediklerinden dolayı, bilgisayar ortamında yazı yazmakta zorluk çekmektedirler. Araştırma
  • 8. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Araştırma •Mehmet Salih Küçüközyiğit hocamız yapmakta olduğumuz ürünün bu süreci 3-6 ay arası gibi bir süreye indirgeyebileceğini belirtmiştir.
  • 9. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ •Görme engelli öğrencilerin eğitimleri için yapmakta olduğumuz ürüne ihtiyaçları olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Araştırma
  • 10. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Araştırma •Projemiz ülke bazında incelenecek olursa, ülkemizde yeni bir çığır açma potansiyeline sahip çünkü ülkemizde daha önce yapılmış yerli bir örneği bulunmamaktadır.
  • 11. Araştırma BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Araştırma •Typio isimli örnekleri yurt dışında yapılıp denenmiş ve başarıya ulaşmıştır ancak bu yazılımlar aylık ücret talep edip, Türkçe dil seçeneği mevcut değildir.
  • 12. Slide22 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ •Bizse bu projemizde, ülkemizdeki görme engeli olan insanların klavyeyi kullanarak okuma-yazma öğrenmesini sağlayıp ülkemizdeki okuma-yazma oranına olumlu bir katkı sağlamak hedefindeyiz.
  • 13. Slide23 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ •Geliştirdiğimiz proje tamamen ücretsizdir. •Unity oyun motorunda C# programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. •Her bilgisayara uyumludur ve her bilgisayarda çalışabilir.
  • 14. Yardım Alınan Kişi ve Kurumlar BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Yardım Alınan Kişi ve Kurumlar •Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü –Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kürşat Çağıltay, –Arş. Gör. Sezin Eşfer, –Arş. Gör. Ersin Kara, –Arş. Gör. Ozan Raşit Yürüm
  • 15. Yardım Alınan Kişi ve Kurumlar BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Yardım Alınan Kişi ve Kurumlar •Gazi Üniversitesi Görme Engelliler Eğitimi Anabilim Dalı Arş. Gör. Mehmet Salih Küçüközyiğit hocalarımızla görüşülmüştür. •Orta Doğu Teknik Üniversitesi radyo topluluğu “radyoodtü”.
  • 16. Projemizden Bazı Görseller BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Projemizden Bazı Görseller Giriş Ekranı
  • 17. Slide14 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Modül Seçme Ekranı Projemizden Bazı Görseller
  • 18. Slide15 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Projemizden Bazı Görseller Harflerin konumlarını öğrettiğimiz kısım
  • 19. Slide16 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Projemizden Bazı Görseller Bilgilendirme ekranı
  • 20. Slide17 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Projemizden Bazı Görseller Kullanıcıların istenilen harfleri girdiği kısım
  • 21. Slide18 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Projemizden Bazı Görseller Kullanıcıların hece ve kelimeleri girdiği kısım
  • 22. Kaynaklar BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Kaynaklar •Çentik, G. (2009). Görme engellilere braille alfabesini öğretmek için bilgisayar destekli yeni bir eğitim setinin tasarımı ve uygulaması (Yüksek Lisans Tezi). Trakya Üniveristesi, Edirne, Türkiye.
  • 23. Geliştirenler BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ Geliştirenler •Orta Doğu Teknik Üniveristesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi 4. sınıf öğrencileri, –Başak Erkoç –Ertan Ateş –Mehtap Başaran –Münevver Çukur