UPLOAD

  Mustafa KAHRAMAN

  İstanbul, Türkiye

  7.1K

  Grid Sistem 2

  Published: November 15, 2018

  Grid Sistem 2

  Comments

  Grid Sistem 2

  • 1. Grid Sistem 2 Grid Sistem 2
  • 2. Hizalamak Hizalamak Sütunları dikey ve yatay olarak hizalamak için flexbox hizalama aracını kullanın.
  • 3. Dikey Hizalama Dikey Hizalama
  • 4. Dikey Hizalama Dikey Hizalama
  • 5. Dikey Hizalama Dikey Hizalama
  • 6. Yatay Hizalama Yatay Hizalama
  • 7. Yatay Hizalama Yatay Hizalama
  • 8. No Gutters No Gutters Önceden tanımlanmış grid sınıflarımızdaki sütunlar arasındaki boşluklar .no-gutters ile kaldırılabilir.
  • 9. Column Warping (Sütun Sarma) Column Warping (Sütun Sarma) Tek bir satıra 12'den fazla sütun yerleştirilirse, her bir ekstra sütun grubu bir birim olarak yeni bir satıra dahil olucaktır.
  • 10. Order Classes (Sıralama Sınıfları)  Order Classes (Sıralama Sınıfları) İçeriğinizin görsel düzenini kontrol etmek için .order sınıflarını kullanın. Bu sınıflar yanıt verir, böylece order’ı kesme noktasına göre ayarlayabilirsiniz (ör., .Order-1.order-md- 2). Beş grid katmanında 1'den 12'ye kadar destekler.
  • 11. Order Classes (Sıralama Sınıfları)  Order Classes (Sıralama Sınıfları)
  • 12. Offseting Columns (Dengeleme Sütunları) Offseting Columns (Dengeleme Sütunları) Grid sütunlarını iki şekilde dengeleyebilirsiniz:.offset-grid sınıfları ve margin.Grid sınıfları, sütunların eşleşmesi için boyutlandırılırken, kenar boşlukları, dengeleme genişliğinin değiştiği hızlı düzenler için daha kullanışlıdır.
  • 13. Offseting Classes (Dengeleme Sınıfları) Offseting Classes (Dengeleme Sınıfları) .Offset-md- * sınıflarını kullanarak sütunları sağa taşıyın. Bu sınıflar, bir sütunun sol kenar boşluğunu * sütunlarla artırır. Örneğin, .offset-md-4, dört sütun üzerinde .col- md-4'ü taşır. Duyarlı kesme noktalarında sütun temizlemeye ek olarak, ofsetleri sıfırlamanız gerekebilir.
  • 14. Margin Utilities (Marj Yardımcı Programları) Margin Utilities (Marj Yardımcı Programları) V4'te flexbox'a geçişle, kardeş sütunlarını birbirinden uzaklaştırmak için .mr-auto gibi marj yardımcı programlarını kullanabilirsiniz.
  • 15. Nesting (Yuvalama) Nesting (Yuvalama) İçeriğinizi varsayılan kılavuzla doldurmak için, mevcut bir .col-sm- * sütununda yeni bir .row ve .col-sm- * sütunları ekleyin. İç içe geçmiş satırlarda en fazla 12 veya daha az sayıda sütun içeren bir sütun grubu bulunmalıdır (tüm 12 kullanılabilir sütunu kullanmanız gerekmez).
  • 16. Sass Mixins (Sass Karışımları) Sass Mixins (Sass Karışımları) Bootstrap’ın kaynak Sass dosyalarını kullanırken, özel, semantik ve responsive sayfa oluşturmak için Sass değişkenleri ve mixin’leri kullanma seçeneğine sahipsiniz.
  • 17. Değişkenler Değişkenler Değişkenler ve haritalar, sütunların sayısını, gutter genişliğini ve kayan sütunların başlayacağı sorgu noktasını belirler. Bunları, yukarıda listelenen önceden tanımlanmış grid sınıflarını ve aşağıda listelenen özel mixin’ oluşturmak için kullanıyoruz.
  • 18. Mixins (Karışımlar) Mixins (Karışımlar) Karışımlar, bireysel grid kolonları için semantik CSS oluşturmak için grid değişkenleriyle birlikte kullanılır.
  • 19. Grid’i Özelleştirme Grid’i Özelleştirme Yerleşik grid Sass değişkenlerimizi ve haritalarımızı kullanarak, önceden tanımlanmış grid sınıflarını tamamen özelleştirmek mümkündür. Katman sayısını, medya sorgu boyutlarını ve kapsayıcı genişliklerini değiştirin ve sonra yeniden derleyin.
  • 20. Columns And Gutters (Sütunlar Ve Oluklar) Columns And Gutters (Sütunlar Ve Oluklar) Grid sütunlarının sayısı Sass değişkenleri ile değiştirilebilir. $ grid- columns, her bir sütunun genişliklerini (yüzde olarak) oluşturmak için kullanılırken, $ grid-gutter-width sütunu olukların genişliğini ayarlar.
  • 21. Grid Katmanları Grid Katmanları Sütunların ötesine geçtikten sonra, grid katmanlarının sayısını da özelleştirebilirsiniz. Sass değişkenlerinde veya haritalarında herhangi bir değişiklik yaparken, değişikliklerinizi kaydetmeniz ve yeniden derlemeniz gerekir.
  • 22. Grid Katmanları Grid Katmanları Bunu yaparak, sütun genişlikleri, offsetler ve order’lar için yepyeni bir kılavuz sınıfı üretecektir. Responsive görünürlük yardımcı programları ayrıca özel breakpoint’leri kullanacak şekilde güncellenecektir. Grid değerlerini px olarak ayarladığınızdan emin olun (rem, em veya% değil).
  • 23. Kaynak Kaynak https://getbootstrap.com/docs/4.1/layout/grid/