UPLOAD

  Ömer Faruk Erdoğan

  Elazig, Turkey

  864

  Soru-Cevap Uygulaması

  Published: April 04, 2019

  Soru-Cevap Tekniği Uygulaması

  Comments

  Soru-Cevap Uygulaması

  • 1. Slide1 SORU-CEVAP TEKNİĞİ - Eğitim Yazılımı - Fırat Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
  • 2. Slide2 PROJENİN AMACI Projenin amacı; bireysel veya gruplar halindeki öğrencilere anlatılan konuların pekiştirilmesini sağlamak amacıyla sorular sormak ve alınan geri dönütlere göre puanlandırma yapmak.
  • 3. Slide3 PROJENİN HEDEF KİTLESİ Soru-cevap tekniğinin kullanıldığı eğitim ortamlarındaki tüm bireyler, projenin hedef kitlesine dahil olmaktadır.
  • 4. Slide7 KULLANILAN YAZILIMLAR •CorelDRAW X7 •Microsoft Visual Studio 2015 •Microsoft Access 2016
  • 5. Slide6 MENÜ ETKİLEŞİMLERİ
  • 6. Slide8 BUTON ÇİZİMLERİ
  • 7. Slide9 ARAYÜZ TASARIMLARI
  • 8. Slide10 YAZI TİPLERİ
  • 9. Slide11