UPLOAD

  3.7K

  AlgoritmaEgitimi

  Published: April 18, 2019

  Articulate- Algoritma Eğitimi

  Comments

  AlgoritmaEgitimi

  • 1. Slide50 ALGORİTMA EĞİTİMİ
  • 2. Slide141 •Proje Konusu Algoritma Eğitimi (Articulate)
  • 3. Slide100 •Proje Amacı Algoritma anlatımına etkileşim katmak ve öğrencilere etkileşimli uygulama çözdürerek kodlama mantığının öğrencilere benimsetilmesidir. Algoritmanın konu anlatımı kısmını öğrencilerin seviyelerine indirerek ve de öğrencilerin dikkatlerini çekerek bir ders amaçladık. Elde edilmesi beklediğimiz sonuçlarda ise öğrencilerin algoritma mantığını kavraması ve Bilişim Teknolojileri dersine ek kaynak olarak öğrencilerin bilgi edinmesi.
  • 4. Slide59 •Hedef Kitle Ortaokul 5 ve 6. sınıf öğrencileri
  • 5. Slide140 •Eğitsel Yazılımın Tanıtılması http://yunus.hacettepe.edu.tr/~oznurakdeniz/algoritmaegitim/story_html5.html
  • 6. Slide152 •Eğitsel Yazılımın Tanıtılması
  • 7. Slide151 •Eğitsel Yazılımın Tanıtılması
  • 8. Slide153 •Eğitsel Yazılımın Tanıtılması
  • 9. Slide154 •Eğitsel Yazılımın Tanıtılması
  • 10. Slide155 •Eğitsel Yazılımın Tanıtılması
  • 11. Slide149 •Proje Çerçevesinde Yardım Alınan Kişiler 1.Prof. Dr. Arif ALTUN 2.ÖYP Şeyma ÇAĞLAR ÖZHAN
  • 12. Slide114 •Yararlanılan Kaynaklar 1.http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=5319059f7877d8ccd443599e5b033baed1a5d872ec001 2.http://img.eba.gov.tr/350/084/68a/3c1/9b8/ab4/dce/a0e/317/0bd/e0f/c30/354/a34/003/35008468a3c19b8ab4dce a0e3170bde0fc30354a34003.pdf 3.https://www.youtube.com/watch?v=ckKj1oyq-Zs 4.http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=709628092f72dc77b486cb5c565cdcc88a960b87fc003 5.http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=38149bc58da90dc70435bb908748054999398ef324001 6.http://www.eba.gov.tr/dokuman?icerik-id=86875382fda0e57cd4e76a0dbc9306e310160147e0004 7.https://www.google.com/search?q=algorithm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD2YqT287eAhXJhaYKH VqVBgYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=MTPDJ5cYC4pvhM: 8.https://www.google.com/search?q=algorithm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD2YqT287eAhXJhaYKH VqVBgYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=D_vkIomJr5bMxM: 9.https://www.google.com/search?q=algorithm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD2YqT287eAhXJhaYKH VqVBgYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=iTuzyM2UecWPoM: 10.https://www.google.com/search?q=algorithm&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiD2YqT287eAhXJhaYKH VqVBgYQ_AUIDigB&biw=1920&bih=920#imgrc=nqHUFCPI5rGOzM:
  • 13. Slide116 •HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Proje Grubu Üyeleri •Öznur AKDENİZ •Esma TEKİN •Remziye ÜRKMEZ •Fatime PETEK
  • 14. Slide139 “Daha ileriye…..... En iyiye………”