UPLOAD

  4.8K

  CANON C100 MARK II Kullanım Şeması

  Published: October 15, 2019

  CANON C100 MARK II Kullanım Şeması

  Comments

  CANON C100 MARK II Kullanım Şeması

  • 1. Slide1 CANON C100 MARK II Kullanım Şeması
  • 2. Slide2 YAKA MİKROFONU GÜÇ DÜĞMESİ Basılı tutarak açılıp, kapanır. P İ L H A Z N E S İ Pil yüzdesi, her kullanım öncesikontrol edilmelidir. Mümkünse, yenileri kullanılmalıdır ve yedek pil bulundurulmalıdır. EKRAN Ekrandan, pil yüzdesi, Freakans ve Kanal (CH1, CH2) gibi bilgiler görünür. Pil yüzdesine göre, renk değişimi olur. SET D Ü Ğ M E S İ Set (ayar) düğmesi ile ekrandaki kanal gibi ayarlara girilir ve yön tuşları ile gerekli değişiklikler yapılır. Y Ö N T U Ş L A R I “Set” düğmesine bastıktan sonra, yön tuşları ile gerekli değişimler (kanal vb.) yapılır.
  • 3. Slide3 P E A K I N G Netliğin, alan derinliğinde nerede olduğunu, kırmızı çizgilerle gösterir. A F L O C K Odak kilidi demektir. Basıldığında, o anki odak neyse, ona kilitlenir. Z E B R A Fazla pozlama belli bir seviyeyi geçmiş ise, vizörde görüntünün bir kısmında zebra deseni oluşur. W B WB, beyaz dengesi demektir. WB, ışık ısı değerinin ayarıdır. Bu ayar gerekmedikçe, WBA (otomatik ayar, ekranda görünür) olarak bırakılabilir. SHUTTER Enstantene hızını gösterir ve ayarlar. Her kameranın shutter, yani çekim ömrü vardır. Genelde 100-200bin civarındadır. I S O / G A I N ISO, kameranın ışığa duyarlılığını ayarıdır. Mümkün olduğunca, 850’nin üzerine çıkılmamalıdır. ISO ayarı, genel görüntü dengesini sağlamak için, diyafram ND filter, WB gibi özellikler ile birlikte ayarlanır. N D FI L T E R Doğal ışık kaynağını, renk kaybına uğratmadan azaltan filterlerdir. KAMERA (SOL KISIM)
  • 4. Slide4 KAMERA LENS N E T L İ K Netlik ayarının elle yapılmasını sağlar. A F / M F Netlik ayarı düğmesidir. Netliğin, otomatik yapılması için AF seçilir. Ardından, kameranın sağ tarafındaki “MAGN” düğmesine basılı tutulur. Elle yapılması için MF seçilir. Z O O M I N / O U T Yakınlaştırma ve uzaklaştırma yapılır. Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapıldıktan sonra tekrar netlik ayarlarının, elle veya otomatik olarak yapılması gerekir. S T A B I L I Z E R Titremeyi engelleyicidir. Hareket halindeyken, kamerayı taşırken kullanılır.
  • 5. Slide5 MİKROFON AYARLARI A / M Otomatik veya elle kontrol kısmıdır. Bu kısım, “M” de kalmalıdır. A / M Otomatik veya elle kontrol kısmıdır. Bu kısım, “M” de kalmalıdır. M İ K R O F O N T Ü R Ü Buradan kullanılan mikrofon çeşidine göre seçim yapılır. “Line”; yaka mikrofonu, “Mic”; pilli mikrofon, “+48V”; kablolu mikrofon kullanırsak seçilir. A U D I O I N CH1 (kanal 1) için, sesin kameradan veya sadece harici mikrofondan alınmasının seçeneğidir. “INT”; kameradan ses almak için, “EXT”; sadece harici mikrofondan ses almak için seçilir. SES SEVİYESİ Mikrofon ses seviyesi kısmıdır. 8’den yüksek olmamalıdır. A U D I O I N CH2 (kanal 2) için, sesin kameradan veya sadece harici mikrofondan alınmasının seçeneğidir. “INT”; kameradan ses almak için, “EXT”; sadece harici mikrofondan ses almak için seçilir. M İ K R O F O N T Ü R Ü Buradan kullanılan mikrofon çeşidine göre seçim yapılır. “Line”; yaka mikrofonu, “Mic”; pilli mikrofon, “+48V”; kablolu mikrofon kullanırsak seçilir.
  • 6. Slide6 YAKA MİKROFONU (ÜSTTEN) G Ü Ç D Ü Ğ M E S İ Basılı tutarak açılıp, kapanır. M İ K R O F O N K A B L O SU Mikrofon kablosunun takıldığı yerdir. SES SEVİYESİ Mikrofon ses seviyesi kısmıdır. L O W Pil seviyesinin düştüğünü belirtir. M İ K R O F O N A N T E N İ Mikrofon antenidir.
  • 7. Slide7 KAMERA (ARKADAN - SAĞ TARAF) Y Ö N T U Ş L A R I Ekran için kullanılan, yön tuşlarıdır. T U T M A Y E R İ Kamerayı hareket halindeyken tutmaya yarayan kısımdır. M A G N . Basılı tutarak, otomatik netlik ayarı yapılır. D C I N Kameranın güç kablosunun takıldığı kısımdır. Uzaktan kumanda cihazlarına bağlantı içindir. U S B / H D M I USB veya HDMI ile bağlantı kurmak içindir. K U L A K L I K Kulaklık takılan giriştir. Mikrofondan gelen ses dinlenmelidir. R E M O T E
  • 8. Slide8 KAMERA (POWER) K İ L İ T Bu mod ile kamera kilitlenir. Gerekli ayarlar yapıldıktan sonra, herhangi bir değişiklik yapılmayacak ise uygulanır ve kayıt devam eder. M O D A Y A R I Buradan istenilen mod seçilir. C A M E R A Çekim/Kayıt modudur. M E D İ A Çekilen görüntüleri izleme modudur. O F F Kamerayı kapatır.
  • 9. Slide9 KAMERA (ARKADAN - ALT TARAF) P İ L K İ L İ D İ Bu kilit, pili çıkarmak için kullanılır. Kilit, pili takarken de kullanılabilir. Kullanım öncesi, pili doldurmak gerekir ve mümkünse yedek pil bulundurulur. T E R A Z İ Terazi kameranın zemin üzerinde dengeli durduğunu göremeye yarar. Terazinin tam dengeli/ortalanmış halde olması gerekir. P İ L H A Z N E S İ Pilin takıldığı yerdir. P A N Kameranın yatay (sağa sola) düzlemde hareketidir. Sola çevirerek/bükerek gevşetilir. Sağa doğru da tekrar sabitlenir.
  • 10. Slide10 KAMERA (ÜSTTEN - SAĞ TARAF) K A Y I T D Ü Ğ M E S İ Bu düğme ile kayıt başlatılıp, daha sonra sonlandırılır. D İ Y A F R A M Kameraya giren ışık miktarının ayarlandığı düğmedir. Bu ayarın, ne çok düşük seviyede, ne de fazla seviyede olması tavsiye edilmez.
  • 11. Slide11 P İ L K İ L İ D İ Bu düğme ile kayıt başlatılıp, daha sonra sonlandırılır. M İ K R O F O N S E S S E V İ Y E S İ CH2 (kanal 2) için mikrofon ses seviyesi ayarlanır. Seste hassasiyet olabilir ve cızırtı vb. sıkıntılara sebep olabilir. O yüzden, ses seviyesi en fazla 7-8 olması tavsiye edilir. E K S T R A A P A R A T Tepe flash/ışık apartının takılabildiği yerdir. M İ K R O F O N S E S S E V İ Y S İ CH1 (kanal 1) için mikrofon ses seviyesi ayarlanır. Seste hassasiyet olabilir ve cızırtı vb. sıkıntılara sebep olabilir. O yüzden, ses seviyesi en fazla 7-8 olması tavsiye edilir. KAMERA (ÜSTTEN - ÖN TARAF)
  • 12. Slide12 KAMERA EKRANI P İ L K A Y I T Ö M R Ü Kalan pil ve kayıt süresi göstergesidir. “A” ve “B” olarak adlandırılan, iki adet kart yuvası vardır. Kayıt, istenirse menüden çift karta yapılabilir. Böylece kaydın bir yedeği olur. V İ D E O S Ü R E S İ Videonun süresi göstergesidir. Kayıt süresi, buradan takip edilebilir. V İ D E O Ö Z E L L İ K L E R İ Videonun çözünürlüğü vb. kalite özelliklerini gösterir. D İ Y A F R A M , I S O V E S H U T T E R “F” ile başlayan, diyafram değeridir. İkinci ise “ISO” değeridir. Bu makinenin olması gereken değeri, 800-850’dir. 1/50 olan ise SHUTTER değeridir. Bu ayar çözünürlük ayarları ile orantılı olmalıdır. 1/50 veya 1/100 idealdir. D U R U M Videonun kayıtta veya beklemede olduğu görünür. SES GÖSTERGESİ CH1 (kanal 1) ve CH2 (kanal 2) ses seviye göstergesidir. Buradan ses seviyesi ve ses kontrolü takip edilebilir. I Ş I K S I C A K L I Ğ I AWB, otomatik ışık sıcaklık ayarıdır. Bu kısım, elle de ayarlanabilir.
  • 13. Slide13 I N D E X Indeks ekranı seçim menüsü görüntülenir. [Photos] indeks ekranını açarak fotolara bakın veya [SD Movies] indeks ekranını açarak SD olan kliplere erişilebilir. Klip indeks ekranında, kamera kullanılarak SD karta kaydedilen AVCHD klipler gösterilir. Aynı SD karttaki diğer kayıtları görmek için farklı bir indeks ekranı açmamız gerekir. P L A Y / P O U S E & S T O P Üstteki düğme ile “MEDIA” modundayken, oynatma, duraklatma ve durdurma işlemi yapılır. A T L A M A “MEDIA” modunda, kayıtlı videolar arasında atlama yapmaya yarar. S D C A R T S L O T Hafıza kart haznesidir. Açık bırakılırsa, kamera kartları okuyamaz. Kayıt veya izleme işlemleri yapılamaz. S A R M A “MEDIA” modunda, soldaki düğme ile geri sarma, sağdaki ile ileri sarma işlemi yapılır. W F M Dalga boyu yönetimi görüntüleyicidir. Değerler (ışık, gamma vs.) dalga şeklinde görüntülenir. Profesyonel kullanım içindir. S L O T S E L E C T Hafıza kartları arasında geçiş/seçim yapma düğmesidir. KAMERA (ARKADAN)
  • 14. Slide14 KAMERA (SAĞDAN - ALT) K O N T R O L K İ L İ D İ Bu kontrol kolunun kilididir. Kontrol kolu ile kamera hareketlerine hakimiyet sağlanır. K A Y D I R M A Bununla derinlemesi olacak şekilde, kamera kızağının üzerinde, ileri veya geri kaydırılır.
  • 15. Slide15 T I L T Kameranın yukarı veya aşağı bakmasını sağlar. İstediğiniz açıya getirdikten sonra, mutlaka tekrar kilitleyin. KAMERA (SOLDAN - ALT TARAF)
  • 16. Slide16 MİKROFON ALICISI (ÖNDEN) A L I C I P O W E R Alıcının güç düğmesidir. SET DÜĞ M E S İ “SET” düğmesi ile mikrofonun kanal ve frekans gibi bilgileri düzenlenebilir. A L I C I E K R A N I Mikrofonların frekans, kanal gibi bilgilerinin görüntülendiği yerdir. SES D Ü Ğ M E S İ Alıcıya gelen ses seviyesi ayarlanır. Tüm mikrofon ses seviyeleri aynı seviyede olmalıdır.
  • 17. Slide17 MİKROFON ALICISI (ARKADAN) A L I C I A N T E N İ Yaka mikrofonu alıcısının antenleridir. Antenlerin sürekli dik tutulması tavsiye edilir. X L R K A B L O G İ R İ Ş İ Kırmızı “XLR” kablosu, alıcının bu girişine takılır ve kameranın mikrofonla olan bağlantısı kurulur.
  • 18. Slide18 TRİPOT T R İ P O T K İ L İ T L E R İ Tripotun kilitleridir. Mümkün olduğunca, aynı seviyede tutulması gerekir ve sonrasında terazi ayarlanır.
  • 19. Slide19 KAMERA (ÜSTTEN - SAĞ TARAF) TEPE M İK R O FO N U Kamera üzerine mikrofonun sabitlendiği/takıldığı yerdir. Daha çok kamera hareket halinde, taşınırken bu tarz mikrofon takılır. XLR G İ R İ Ş İ XLR kablosunun kamera girişidir. Kabloyu takıp, çıkarırken “push” düğmesine basmak gerekir. XLR kablosu, kullanılan mikrofon sayısına veya ayarlara göre, CH1 veya CH2 kısmına takılır.