UPLOAD

  Sevcan Eskin

  Denizli, Turkey

  3.2K

  ProjectInventory

  Published: April 04, 2019

  Hacettepe Üniversitesi BÖTE

  Comments

  ProjectInventory

  • 1. Project Inventory Project Inventory
  • 2. Slide25 Amaç •Öğrenim hayatı boyunca yapılan çalışmaların(rapor, ders projesi vs.) depolanıp tekrar kullanılmasını sağlayan, çalışmalarını paylaşabileceği ve CV oluşturmaya olanak veren hızlı, kolay erişim sağlanan bir sistem tasarlamak.
  • 3. Slide26 Hedef Kitle •Hedef kitlemiz Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde lisans eğitimi gören öğrencilerdir.
  • 4. Slide22 Projenin Gelişme Süreci - İlk Kağıt Prototip
  • 5. Slide23
  • 6. Slide24
  • 7. Slide31 Projenin Gelişme Süreci - Güncellenen Kağıt Prototip
  • 8. Slide32
  • 9. Slide33 Projenin Gelişme Süreci – Dijital Prototip
  • 10. Slide34
  • 11. Slide35
  • 12. Slide41
  • 13. Slide42 Yardım aldığımız kişiler Prof. Dr. Arif ALTUN Arş. Gör. Sinan KESKİN Arş. Gör. A. Yasin GÜNDÜZ
  • 14. Project Inventory Project Inventory
  • 15. Kaynaklar Kaynaklar •Tekdal, M. (2004). E-Öğrenimde yeni bir boyut: Öğrenme nesneleri. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(2), 7-12. •Çakıroğlu, Ü., Baki, A., & Akkan, Y. (2011). Öğrenme nesnelerine dayalı bir öğrenme ortamının farklı açılardan değerlendirilmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 1(1). •Karaman, S., Özen, Ü., & Yıldırım, S. (2010). Öğrenme nesnelerinin pedagojik boyutu ve öğretim ortamlarına kaynaştırılması. Eğitim ve Bilim, 32(145), 3-15. •Gürer, M. D. ve Yıldırım, Z. (2014). Öğrenme Nesnesi Değerlendirme Ölçeği’nin (ÖNDÖ) geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim ve Bilim, 39(176), 121-130. •Ertep, R. H. (2001). Özgeçmişin Görsel Önemi Var Mıdır, Olması Gerekir mi (Tasarımcılar İçin Bir Öneri). •Cebeci, Z., Erdoğan, Y., & Kara, M. (2007). TürkÖnde: Türkiye Tarımsal Öğrenme Nesneleri Deposu.
  • 16. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ •Sevcan ESKİN •Aysel SAKAR •Hakkı Yusuf KARAKAYA •Mutlu YAVUZ •Kusi Musah HUSSEIN
  • 17. Slide38 Bizi Dinlediğiniz İçin Teşekkür Ederiz… 